Facebook:  The Hire Co

07798 768180

​​​​​info@thehire.co

​​The Hire Company 

Mae Owain yn cynnig gwasanaeth Cymraeg

Please note our change of address:   Liverpool House, Dinorben Square, Amlwch, LL68 9AL

​​​​​​​​​Tables - Byrddau

Chairs - Cadeiriau

Crockery - Llestri

Cutlery - Cwtleri

Glassware - Gwydrau

Table Linen - Llieiniau Bwrdd

BBQ - Barbeciw

Fridges/Freezers - Oergelloedd

Water Boilers - Bwyleri Dwr

Soup Kettles - Tegellau Cawl